Skip to main content

Theo Thijssenschool

Deze basisschool is vernoemd naar de Amsterdamse schoolleraar Theo Thijssen (1879-1943). Wie Theo Thijssen zegt, zegt Kees de Jongen, zijn roman over de bijna 12-jarige Kees Bakels. En wie Kees Bakels zegt, zegt ook: de zwembadpas. Dit was een speciale manier van lopen waardoor je sneller vooruit komt, bedacht door Kees. Je loopt zwaaiend met je armen alsof je bijna voorover valt. In 2001 werd er een speciale Zwembadpasdag gehouden met zelfs de Eerste Nederlandse Zwembadpaskampioenschappen. In 1947 werd de Westerstraatschool in Amsterdam omgedoopt tot de Theo Thijssenschool. Sinds die tijd is er veel veranderd! Zo ook de locatie: sinds 1986 zit de school in de Anjeliersstraat. Daar betrok de Theo van Thijssenschool op nummer 153-157 het pand van een voormalige katholieke kleuterschool. Een prachtig pand dat in 1927 werd gebouwd in de zogeheten architectonische Amsterdamse-Schoolstijl.

Theo Thijssen

Theo Thijssen was naast de geestelijk vader van Kees de Jongen nog veel meer. Hij was onderwijzer, vakbondsman, sociaal-democratisch kamerlid en bovenal ook Amsterdammer en Jordanees. In de Jordaan geboren als zoon van een schoonmaker, ging hij met een beurs van het rijk naar de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Haarlem. Theo Thijssen stelde, ondanks het autoritaire onderwijs, altijd het kind centraal en hij ging ervan uit dat naar school gaan en les krijgen voor kinderen plezierig moest zijn. Ook vernoemd naar de schrijver: Café Thijssen aan Brouwersgracht 107. Op het plein voor het café staat een standbeeld van Theo Thijssen. Aan de Eerste Leliedwarsstraat 16 is het kleine Theo Thijssen Museum gewijd aan de schrijver.

Nieuwsbrief